CET Experience

Mätetal

 1. Percent Uptime
  Läs in...
 2. Incidents Reported
  Läs in...
 3. Redirect Time (ms)
  Läs in...
 4. DNS Lookup Time (ms)
  Läs in...
 5. TCP Connection Time (ms)
  Läs in...
 6. TLS Handshake Time (ms)
  Läs in...
 7. Content Generation Time (ms)
  Läs in...
 8. Content Transfer Time (ms)
  Läs in...
 9. Total Elapsed Time (ms)
  Läs in...
 10. Time to First Byte (ms)
  Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 25 dagar!
Störd tjänst
Websites / CET Experience
Inga händelser på 2 dagar!
Störd tjänst
Websites / CET Experience
Störd tjänst
Websites / CET Experience
Störd tjänst
Websites / CET Experience
Periodisk tjänst
Websites / CET Experience
Störd tjänst
Websites / CET Experience
Periodisk tjänst
Websites / CET Experience
Periodisk tjänst
Websites / CET Experience
Störd tjänst
Websites / CET Experience
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Websites / CET Experience